Redovisningen
 

Agneta driver en redovisningsbyrå med kontor hemma där hon sköter redovisningen för ett antal mindre firmor. Det är både den dagliga bokföringen men även bokslut och deklaration, alltefter kundens önskemål. Agneta är auktoriserad redovisningskonsult av SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

 
Redovisningen