Om oss
   

Vi har ett litet lantbruk som ligger i Lycke mellan Kungälv och Marstrand. Gården ligger utmed grunda havsvikar med den för södra Bohuslän typiska brutna naturen med berg i dagern och små ängar i mellan.  På dessa saltängar betar fåren och lammen under hela betessäsongen vilket ger köttet en speciellt god smak.

Om oss
 

Anna med ett 4 dagar gammalt lamm